Efter den stille start fik vi frisk vind resten af vejen til Cap Verde. Det rullede en del, men vi kom godt der ud af.