Der spores en lille frustration over den manglende vind